FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

 

 ดาวโหลด คู่มือลงทะเบียนเรียน ปริญญาตรี

(นักศึกษาส่วนภูมิภาค)
"ภาค 2 ปีการศึกษา 2564"
นักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ลง ทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์

 

 

                                                                        

 

 

 

                

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี.

 

 

 

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

<-ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

  

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อคลิ๊ก........

 

 

ลงชื่อคลิ๊ก.....

 

 

 

 ดอกสุพรรณิการ์ ประจำปี 2564

ความสวยของดอกสุพรรณิการ์ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นสีเหลืองอร่าม ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิ๊ก>>>>>>>

 

 

*ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น*

         กุ้งจ่อม ประโคนชัย                  กลุ่มขนมไทยบ้านไพบูลย์          ผ้าทอมือตำบลจันทบเพชร

   

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

 

 ประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                              อ่านเพิ่มเติม>>>>

หน้าแรก

17 มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน และ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: 17 มกราคม 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือในการพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของสาขาฯ บุรีรัมย์ ให้เกิดความคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

17 มกราคม 2564 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "รัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 

pre-degree

linkyoutube