หน้าแรก

10/16 2563

24 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนวัดบ้านดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2563