FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

      เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

pre-degree

linkyoutube