FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี         นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัด จิตอาสา และประชาชน ร่วมในพิธีด้วย

 

pre-degree

linkyoutube