FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๙ ปี

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๙ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

pre-degree

linkyoutube