FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

แนะนำงานใหม่ที่น่าสนใจ

 

 

 
 

โรงแรมเทพนคร ออฟฟิศ

ประกาศรับสมัครพนักงาน สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่โรงแรมเทพนคร ออฟฟิศ
จันทร์-เสาร์ 8:00-12:00/13:00-17:00 น.

*** #พนักงานเสิร์ฟ หญิง 3 อัตรา

-เข้างาน 14:00 -23:00 น.

-ไม่จำกัดวุฒิ

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

*** #แคเชียร์ (ประจำที่อาหาร 4 ภาค เขากระโดง) 1 อัตรา

-มีประสบการณ์หรือจบบัญชี

-ทำงาน 07:00 - 16:00 น.

*** #พนักงานต้อนรับ 5 อัตรา

-วุฒิป.ตรี ทุกสาขา

-บุคคลิกภาพดี

-เข้างานเป็นกะ

-มีไหวพริบ

 19/12/2559
 

 Buriram castle

 13/01/2560
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
Assistant Administrative Manager
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหน
ะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนสำนัก CSR
- กำกับดูแลการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- กำกับดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาให้บริการ สนับสนุนฝ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
- กำกับดูแลการผลิตน้ำดื่ม บริการให้ทั่วทั้งในเครือและบริการโชเฟอร์รถอ้อย
- กำกับดูแลแผนกก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน-บ้านพัก
- เสนอแผนงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
- กำกับดูแลปรับปรุงลานจอดรถอ้อย
- ติดตามงาน/สรุปการทำงานตาม KPI ของผู้ใต้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ32-40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้ารธุรการทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดทำแผน งบประมาณ

สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดบุรีรัมย์

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย
พลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์โดยผลิตน้ำตาลทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ากุญแจคู่ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
กำลังขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวดังกล่าวบริษัทจึงต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเติบโตกับเราเข้าปฏิบัติงาน

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี

ชื่อผู้ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ที่อยู่ : 128/77 Floor 7 Payatai Plaza Building Tungpayatai Radtavee Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 044-659-020 ต่อ 128,129 / 088-378-2332
โทรสาร : 044-659-020 ต่อ103
โฮมเพจ : http://www.buriramsugar.com

10/02/2560
   ท่าอากาศยาน จ.บุรีรัมย์  
     วันนี้ถึง
28/02/2560
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

pre-degree

linkyoutube