ร่วมงานการซ้อมใหญ่การจัดทำน้ำอภิเษก ณ วัดกลางอารามหลวง 3 เมษายน 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานการซ้อมใหญ่การจัดทำน้ำอภิเษก ณ วัดกลางอารามหลวง