05/08 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562