FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ พฤษภาคม 2562 

 

pre-degree

linkyoutube