10/25 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)