07/15 2563

13 กรกฏาคม 2563 วันธรรมสวนะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ ที่วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมืองบุรีรัมย์