FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

17 มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักรบ นักปกครอง นักการทูต และทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน และ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งบุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: 17 มกราคม 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือในการพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของสาขาฯ บุรีรัมย์ ให้เกิดความคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.

17 มกราคม 2564 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "รัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 

2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๙ ปี

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๙ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๙ ปี

pre-degree

linkyoutube