04/09 2562

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์