07/10 2562

แนะแนวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 2562

แนะแนวและประชาสัมพันธ์การศักษาต่อ ที่โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 2562