03/02 2564

2 มีนาคม 2564 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์