12345

12345
 
 

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

  • การลงทะเบียนทางไปรษณีย์และส่วนภูมิภาค
  • การลงทะเบียนเรียน
  •  

คู่มือลงทะเบียนเรียนสำหรับส่วนภูมิภาค ภาค 2/64

เอกสารที่นักศึกษาส่วนภูมิภาค ต้องใช้ในการเข้าสอบ 

ตารางเรียน มร.30 และตารางบรรยายผ่านดาวเทียม 

แนวปฏิบัติในการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค)

คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)

ทำบาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาสามารถพิมพ์ แล้วส่งไปลงทะเบียนเรียนได้)

 

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

การขอใบเช็คเกรด 

ขั้นตอนในการขอใบรับรองต่าง ๆ

การขอถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ และใบเสร็จรับเงิน

การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย/อังกฤษ)

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประมวลผลการสอบไล่

กรณีนักศึกษาที่ทำเอกสารหายในปีการศึกษาที่นักศึกษาจบ

การขอตรวจสอบคุณวุฒิระดับชั้นปริญญาตรี ที่จบจาก มร.

ผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน (จบปีการศึกษา 2517 - ปัจจุบัน)

 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านทุกกระบวนวิชาและครบตามหลักสูตรแล้ว

ขั้นตอนในการขอจบการศึกษา

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ

ขั้นตอนการขอใบรับรองสภาฯอนุปริญญา

วิธีการขอ Transcript และ Download ใบคำร้อง

คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา ส่วนภูมิภาค

About Learning

 

 

คู่มือการใช้งาน E-Service RU

 ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัว นักศึกษา

 

 

 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/63 เตรียมพร้อม

-เปลี่ยนชื่อ - สกุล RUmail ก่อนเข้าห้องสอบ Google Classroom

- ช่องชื่อเปลี่ยนเป็น รหัสนักศึกษา (เลขไทย)  เช่น ๖๐๐๖๔๐๐๐๐๐

-  ช่องนามสกุลเปลี่ยนเป็น ชื่อ-สกุล (ไทย)

 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/63 เข้ารับรหัสเข้าชั้นเรียนได้แล้วนะ

1. www.inform2.ru.ac.th

2. เลือกศูนย์สอบ (ตามศูนย์สอบที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรก)

   นักศึกษาที่ทำเรื่องขอย้ายศูนย์สอบไว้ให้เข้าสอบในศูนย์สอบเดิมก่อนทำเรื่อง

3. เลือกวิชาและกดรับรหัสเข้าชั้นเรียน

4. เมื่อเข้าชั้นเรียนได้แล้วให้เตรียมหลักฐานในการยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจจสอบ

หากนักศึกษาเข้าห้องสอบผิดศูนย์สอบ  ผิดวิชา  จะถูกนำออกจากห้องสอบอาจทำให้นักศึกษาขาดสอบในวิชาที่สอบในคาบนั้น

                   https://inform2.ru.ac.th/

 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564

 
1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

   1. รับสมัครทางไปรษณีย์ : ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 30 ก.ค. 2564  
   2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 10 ต.ค. 2564  
   3. รับสมัครด้วยตนเอง : ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ส.ค. 2564 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.ย. 2564  

 
2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564 
     
***ให้ผู้สมัครทำการศึกษาข้อมูลก่อนการสมัครเรียน***

   ปฏิทินการศึกษา :
     ปฏิทินการศึกษาการศึกษา (ส่วนภุมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2564  
   ดาวน์โหลด :
     ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่   
     1. สารอธิการบดี 
     2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่  
     3. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
     1. คณะนิติสาสตร์   3. คณะรัฐศาสตร์  
     2. คณะบริหารธุรกิจ   4. คณะสื่อสารมวลชน  
     4. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่   
     5. ภาคผนวก(ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.และ แบบฟอร์ม) คลิกที่นี่
     6. อัตราค่าธรรมเนียมปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ 
     7. อัตราค่าธรรมเนียม Pre Degree ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ 
     8. ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค (41 ศูนย์สอบ) คลิกที่นี่
     9. สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด คลิกที่นี่ 
     10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 
          - คณะนิติสาตร์  โทร. 02-310-8170, 02-310-8174-5
          - คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8224-02310-8215-16 ต่อ 2120
          - คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02-310-8483-9  ต่อ 122, 123
          - คณะสื่อสารมวลชน โทร. 02-310-8980, 097-135-7573

 
3. การสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภูมิภาค) 
     กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 30 ก.ค. 2564

    กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 10 ต.ค. 2564    
หมายเหุต : 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โทร.02-310-8624 
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร. 02-310-8052,02-310-8142
    กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ 
      - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ส.ค. 2564 
      - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.ย. 2564

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834 Fax 0-2310-8628

 

ตรวจสอบสถานะตำรา

 

 

 

 Download คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา 2564

 

 

 

 

 

การเปิดรับสมัคร

 

 

 

 

 > ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องเปลี่ยนวันสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาคช่วงที่ 2 เดิมสอบวันที่ 19-20 ธันวาคม 63เปลี่ยนเป็นสอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 63เนื่องจากในวันที่ 20 ธันวาคม 63 มีการเลือกตั้งสมาชิกอบจ. และนายก อบจ. ทั่วประเทศ  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก
 

> วันและเวลาสอบ ภาค 1/2563 สำหรับ นศ.ปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทุกคน(ทุกคณะทุกรหัส ทุกประเภท) สอบวันที่ 12-13 และ 26-27 ธค.63ttps://beta-e-service.ru.ac.th/ จะแจ้งในระบบก่อนวันสอบ1-2 สัปดาห์ สำหรับ นศ.ส่วนภูมิภาคจะยังได้รับตารางสอบทางไปรษณีย์อยู่เหมือนเดิม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

 <<กำหนดวันสอบภาค 1/63 นศ.ส่วนภูมิภาค ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 ธค.63 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ธค.63 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 19-20 ธค.63) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก>>>>>>

 

>ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

 

>ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ

> เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ช่วงที่ 2 ภาคส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2

> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

> การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

* เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีการศึกษา 2563

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค (PRE-DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

>  การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ส่วนภูมิภาค (ยังไม่จบการศึกษาจากที่เดิม) 1/2563

>  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

>  การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา) 1/2563

 

 

 

* นศ.ส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเรียน  ผ่านแอปพลิเคชั่น Ru Region ชำระเงินทาง Internet Banking ผ่าน Qr code ได้แล้วนะจ้า (เฉพาะระบบแอนดรอยด์)

 

 

 คู่มือลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)ทางอินเทอร์เน็ตwww.iregis2.ru.ac.th ภาค S ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2563 

 * คู่มือการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 2/2562 และสอบซ่อมของภาค 1/2562

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค ปีการศึกษา 2562 และสอบซ่อมของภาค ปีการศึกษา 2562

 

 * ปฏิทินการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ภาค ปีการศึกษา 2562

 * ปฏิทินการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562