12345

12345
 
 

2 พฤษภาคม 2565

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 2 พฤษภาคม 2565

27 เมษายน. 2565

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมสำนักงานงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 27 เมษายน. 2565

27 เมษายน 2565

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครปริญญาตรี และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 27 เมษายน 2565

27 เมษายน. 2565

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมสำนักงานงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 27 เมษายน. 2565

2 มีนาคม 2565 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้วยราช

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม 2565 และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: 2 มีนาคม 2565 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้วยราช