12/23 2562

19 ธันวาคม 2562 พอ.สว โรงเรียนวัดบ้านเเสลงคง

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ในกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ที่ โรงเรียนวัดบ้านเเสลงคง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์