12/23 2562

20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในกิจกรรม open house

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปริญญาตรี และ pre degree ที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในกิจกรรม open house วันที่ 20 ธันวาคม 2562