03/17 2563

21 กุมภาพันธ์ 2563 open house แนะแนวการศึกษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯจ.บุรีรัมย์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และ ระบบ pre degree ที่ งานopen houseโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563