07/29 2563

24กรกฎาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลำปลายมาศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯจ.บุรีรัมย์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และ ระบบ pre degree ที่ โรงเรียนลำปลายมาศ ที่หน้าเสาธง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563