08/06 2563

30 กรกฎาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนภัทรบพิตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯจ.บุรีรัมย์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และ ระบบ pre degree ที่ โรงเรียนภัทรบพิตร ที่หน้าเสาธง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563