11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดหงษ์ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 11 กันยายน 2563

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการ บำบัดทุกข์ บำบัดสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ณ โรงเรียนวัดหงษ์ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 11 กันยายน 2563