11/17 2563

17 พฤศจิกายน 2563 (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 17 พฤศจิกายน 2563

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 17 พฤศจิกายน 2563