12/18 2563

18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์