12/24 2563

24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563