01/22 2564

14 มกราคม 2564 (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 มกราคม 2564