02/18 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม ในวั

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564