FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

18 กุมภาพันธ์ 2564 (พอ.สว) ณ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

pre-degree

linkyoutube