02/25 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม