02/25 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม