02/25 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564.

24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่โรงเรียนกระสังพิทยาคม