03/31 2564

30 มีนาคม 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาบุรีรัมย์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับโครงการของจังหวัด ณ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์