04/08 2564

8 เมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระบบ pre degree ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์