FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมาราช วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
 
 

นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จุดธูป – เทียน พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถวายพวงมาลัยองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ไหว้พระ - รับพรจากพระสงฆ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

pre-degree

linkyoutube