11/29 2560

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิรน และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙