FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สรงน้ําพระพุทธรูปวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง 2561

          ท่านรองศาสตราจารย์อุดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรท่านรองศาสตราจารย์อุดุลย์ ตะพัง เนื่องในวันสงกรานต์

pre-degree

linkyoutube