FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สงกรานต์รดน้ำขอพรมงคลจากผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 2561 .

     นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์รดน้ำขอพรมงคลจากผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

 

pre-degree

linkyoutube