FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2561

        เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันนี้ 25 เม.ย. 61 เวลา 09.09 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราช ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

pre-degree

linkyoutube