04/27 2561

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2561

        เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันนี้ 25 เม.ย. 61 เวลา 09.09 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราช ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์