FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 32 2561

ท่านรองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมขบวนแห่ และพิธีเปิดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 32 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

pre-degree

linkyoutube