FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันจักรี 6 เมษายน 2562

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ บริเวณวงเวียนราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


 

pre-degree

linkyoutube