FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

14 พฤศจิกายน 2562 “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมงาน  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

pre-degree

linkyoutube