วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ ธันวาคม  2562  บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์