FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

pre-degree

linkyoutube