FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.30 น. ที่โดมอเนกประสงค์สวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ พ่อค้า คหบดี กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

pre-degree

linkyoutube