12/16 2563

5 ธันวาคม 2563

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์