12/16 2563

5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์