02/25 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯ บุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดดอนศิลาราม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์