FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

26 พฤศจิกายน 2564 วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

pre-degree

linkyoutube